Generalforsamling 2018


Med kaffe og kage og mulighed for at gøre en forskel

NorKAF holder generalforsamling med kaffe og kage og mulighed for at gøre en forskel.

Hvis du har forslag du gerne vil have på dagsordenen, skal de helst sendes til os senest den 12. oktober.

Tid: 26. oktober 2018, kl. 16:00-18:00

Sted: Følger senere

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Bestyrelsens årsberetning
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisor
  • Behandling af indkomne forslag
  • Evt.

Vi håber at se mange af jer!

Bestyrelsen