Om NorKAF


Kandidat- og alumneforeningen for Nordisk sprog og litteratur

Foreningen NorKAF blev etableret den 24. april 2017 og fungerer som en forening for alle kandidater og alumner fra Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.

I vores vedtægter er vores formål beskrevet:

  • at formidle kontakt mellem nuværende og tidligere studerende samt det faglige miljø på Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet. Herunder hører inddragelse af relevante foreninger med tilknytning til studiemiljøet.
  • at fungere som et fagligt og socialt forum som sigter mod at fastholde medlemmernes tilknytning til Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet – også efter endt studietid.
  • at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne.
  • at opbevare og formidle faglig viden med relevans for Nordisk sprog og litteratur.